Tel  (0216) 420 59 61

       (0216) 313 11 63

Fax  (0216) 420 59 62

Poly Trafo Bakım


   Standart Transformatörlerin Genel Özellikleri
 Gerilim Cinsi  3 fazlı Alternatif
 İşletme Frekansı  50 Hz
 Servis Tipi  Sürekli Servis
 Tesis Yerinin Deniz Seviyesinden Yüksekliği  Aksi belirtilmedikçe 1000 m'nin altında
 Gerilim Ayarı  YG tarafından 5 konumlu, boşta ayarlanabilen komütatör ile
 Aşırı Gerilim  Sürekli %5 aşırı gerilimde çalışabilme
 Soğutma Şekli  Yağla Doğal (YT) ONAN
 Sargı Isınma Sınırı  TS 267'ye uygun olarak 65k
 Bağlantı şekli ve Grubu  200 KVA'ya kadar olan güçlerde Yzn veya Dyn 250 kVA ve daha büyük güçlerde Dyn,  Bağlantı grubu 5 veya 11
 Demir ve Bakır kayıpları kısa devre gerilimi  boştaki akım  TS ve uluslararası standartlarının öngördüğü şekilde